O projektu

REWINDOW je v České republice unikátní projekt zaměřený na podporu recyklace a znovuvyužití starých plastových oken. Rewindow sdružuje ve spolupráci tři hlavní partnery, z nichž každý má jinou úlohu, avšak společný cíl - vytvořit kompletní koncept na odstranění a recyklaci plastových oken pro rok 2020 – 2030.

Partneři projektu

REHAU

Přední dodavatel plastových výrobků a okenních profilů. Z pozice leadra na trhu cítí nutnost využívání regenerátu a recyklátů pro výrobu – legislativní, ekonomický i environmentální aspekt.

Firma REHAU je nově držitelem významného certifikátu Vinyl Plus.

www.rehau.cz

EKO-KOBA

Naše společnost působí na trhu od roku 2000, od počátku se zabýváme likvidací a recyklací odpadů, ale také výkupem kovů.

Od roku 2017 jsme rozšířili naše úsilí o další důležitý prvek - recyklaci plastových oken.

Tato iniciativa vznikla ve spolupráci s renomovanou společností REHAU. Společně s REHAU jsme vyvinuli a implementovali inovativní recyklační procesy, které umožňují transformovat stará plastová okna na nové produkty s nižším ekologickým dopadem.

www.ekokoba.cz

LB PLAST

Společnost LB Plast s.r.o. se od roku 2009 specializuje na nakládání s průmyslovým tvrzeným PVC a jeho recyklaci.

Jsme lídrem v oblasti zpracování okenních profilů z PVC, zbytků z výroby plastových oken a starých demontovaných plastových oken na prvotřídní hmotu, která je vhodná k opětovnému použití ve výrobním procesu výrobků z PVC.

Neustále také investujeme do nejnovějších a nejmodernějších technologií zpracování PVC odpadu.

Jsme dlouholetým partnerem s firmou REHAU v oblasti výkupu PVC odřezků z výroby plastových oken, dodávkách různých typů PVC materiálů do výroby a nyní i v recyklaci starých plastových oken na území České republiky a Slovenska

www.lbplast.sk

Jak to funguje

Vybereme společně nejlepší způsob odvozu starých plastových oken
Odbornou recyklací získáme velmi kvalitní PVC regenerát
Okenní profily s podílem regenerátu mají stejnou kvalitu jako profily z prvomateriálu
Nové plastové okno má všechny potřebné parametry a šetří životní postředí

Recyklační cíle

Cílem projektu je do roku 2025 zpracovat 200 tun plastových oken měšíčně a tím výrazně přispět principům oběhového hospodářství ve využití druhotných materiálů. Tento cíl je podporován také legislativně, kdy podle Směrnice evropského parlamentu a rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech se státy EU se zavázaly k dosažení 70% podílu pro opětovné použití nebo recyklace stavebního a demoličního odpadu do roku 2020. Stará plastová okna jsou v současnosti kategorizovány jako směsný stavební odpad 17 09 04 a ve většině případů končí v České republice na skládkách. Je to zapříčiněno také tím, že v rámci rekonstrukcí budov stále „dožívají“ dřevěná okna a plastová okna se ve větší míře měnit nezačala. Pokud se ale podíváme na trend vývoje využití oken v Evropě, kde s první etapou výměn dřevěných oken za plastové začali o desítku let dříve zjistíme, že je toto téma velmi aktuální.

Dalším, velmi důležitým faktorem, zdůrazňujícím potřebu recyklace odpadů je ministerstvem plánované „zero landfill“ – nulové skládkování podporující principy udržitelného rozvoje. Po roce 2024 bude výrazně dražší a složitější ukládání odpadu do skládky. S projektem REWINDOW zvýšíte ziskovost Vaší společnosti a také prospíváte životnímu prostředí.

Provozovny

Kontakt