O projektu

REWINDOW je v České republice unikátní projekt zaměřený na podporu recyklace a znovuvyužití starých plastových oken. Rewindow sdružuje ve spolupráci dva hlavní partnery, z nichž každý má jinou úlohu, avšak společný cíl - vytvořit kompletní koncept na odstranění a recyklaci plastových oken pro rok 2019 – 2028.

REHAU – přední dodavatel plastových výrobků a okenních profilů. Z pozice leadra na trhu cítí nutnost využívání regenerátu a recyklátů pro výrobu – legislativní, ekonomický i environmentální aspekt.

Firma REHAU je nově držitelem významného certifikátu Vinyl Plus.

Jak to funguje

Vybereme společně nejlepší způsob odvozu starých plastových oken
Odbornou recyklací získáme velmi kvalitní PVC regenerát
Okenní profily s podílem regenerátu mají stejnou kvalitu jako profily z prvomateriálu
Nové plastové okno má všechny potřebné parametry a šetří životní postředí

Recyklační cíle

Cílem projektu je do roku 2020 zpracovat 200 tun plastových oken měšíčně a tím výrazně přispět principům oběhového hospodářství ve využití druhotných materiálů. Tento cíl je podporován také legislativně, kdy podle Směrnice evropského parlamentu a rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech se státy EU se zavázaly k dosažení 70% podílu pro opětovné použití nebo recyklace stavebního a demoličního odpadu do roku 2020. Stará plastová okna jsou v současnosti kategorizovány jako směsný stavební odpad 17 09 04 a ve většině případů končí v České republice na skládkách. Je to zapříčiněno také tím, že v rámci rekonstrukcí budov stále „dožívají“ dřevěná okna a plastová okna se ve větší míře měnit nezačala. Pokud se ale podíváme na trend vývoje využití oken v Evropě, kde s první etapou výměn dřevěných oken za plastové začali o desítku let dříve zjistíme, že je toto téma velmi aktuální.

Dalším, velmi důležitým faktorem, zdůrazňujícím potřebu recyklace odpadů je ministerstvem plánované „zero landfill“ – nulové skládkování podporující principy udržitelného rozvoje. Po roce 2024 bude výrazně dražší a složitější ukládání odpadu do skládky. S projektem REWINDOW zvýšíte ziskovost Vaší společnosti a také prospíváte životnímu prostředí.

Provozovny

Kontakt